► Nguyễn Phương Tâm Tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Eulogio  “Amang” Rodrguez Institute Of Science of Technology, Philippines năm 2017

► Chức danh: Giảng viên đại học

► Kinh nghiệm: 10 năm giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh tại các trường Cao Đẳng, đại học như: Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học công nghệ TP. HCM, Trường Đại học công nghệ Sài Gòn, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Cao Đẳng Bách Việt…