► KIẾN TRÚC SƯ LÊ BẢO TOÀN

► HỌC TẠI  NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

► CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP

► CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN VIỆT NAM HỘI NHẬP

► TÔN CHỈ: XÂY DƯNG – THIẾT KẾ SPA Ư? CHUYỆN NHỎ- NHƯNG HÃY XÂY DỰNG – KIẾN TẠO CHO CHÍNH BẠN TRƯỚC ĐÃ, VÌ BẠN SẼ VÀ ĐANG LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP SPA! ĐIỀU NÀY SẼ LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH SPA THỜI ĐẠI MỚI.