GS. TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

►Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển Spa Việt nam

►Sáng lập Hệ thống Massage Ngọc Anh- Ngọc Anh Spa

►Thành viên Hiệp hội Shiatsu Nhật bản

►Giáo sư Shiatsu tại Việt nam