Không có lợi thế, không thể cạnh tranh

Đối với spa quy mô trung bình nhỏ hoặc spa mới hoạt động, trong điều kiện nguồn lực và uy tín của bạn trên thị trường gần như là con số 0, thì điều quan trọng là hãy tìm ra thế mạnh của mình và tập trung phát triển nó. Đừng cố gắng trở nên