Vì sao khách hàng than phiền? Loại trừ những trường hợp nhẫm lẫn, hầu hết những lời than phiền đều xuất phát từ sự không hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ so với kỳ vọng ban đầu của họ. Đối với nghề spa, than phiền thường gặp là: Sản phẩm
Có hai xu hướng để phát triển hệ thống khách hàng cho doanh nghiệp. Một là, phát triển theo chiều rộng, tìm kiếm thật nhiều khách hàng mới, mở rộng thị trường liên tục. Hai là, phát triển theo chiều sâu, tập trung duy trì những khách hàng đã có, để họ quay trở lại