Sa thải nhân viên vào lúc nào?

Sa thải nhân viên là điều không ai mong muốn. Nhưng một khi đã là người quản lý, chắc chắn bạn sẽ không ít lần phải đối mặt với câu hỏi.: “Có nên sa thải nhân viên hay không?”. Vậy khi nào thì nên ra quyết định sa thải nhân viên? Hãy xem xét những