Làm bạn với khách hàng khó tính

LÀM BẠN VỚI KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH TRONG KINH DOANH SPA Trong kinh doanh, chắc chắn hơn một lần bạn phải đối mặt với nnững khách hàng khó tính. Họ đang giận dữ, họ đang bức xúc, hoặc họ đang đòi hỏi ở bạn một sản phẩm tốt hơn. Họ có thể đúng hoặc sai, nhưng cách ứng