6 lợi thế của nhân viên thiếu kinh nghiệm
Có bao giờ bạn nghĩ rằng nhân viên thiếu kinh nghiệm cũng là một… lợi thế? Nhiều nhà tuyển dụng thường e ngại những người thiếu kinh nghiệm chuyên môn hoặc trẻ tuổi vì mong muốn có ngay một nhân viên thạo việc, không mất thời gian đào tạo và hướng dẫn. Tuy nhiên, không