Thủ Tục Thành Lập Spa

Thông tin pháp lý về thủ tục Thành lập Spa theo hình thức Hộ Kinh Doanh Cá Thể Đối với một số thắc mắc của các bạn có nhu cầu thành lập Spa, Trung Tâm Đào Tạo ZURI chia sẽ một số thông tin pháp lý như sau: Câu hỏi 1: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể